Instalacje odpylania

Przemysł produkcji chemicznej wykorzystuje wiele różnych procesów i urządzeń do tworzenia produktów końcowych. Jednym z nich jest proces wytrącania metalu, który jest używany do produkcji pigmentów i barwników do tekstyliów, farb drukarskich, ceramiki i tak dalej.

Instalacja odpylająca może być skomplikowanym systemem, który wykorzystuje różne techniki do usuwania cząstek stałych ze strumieni odpadów lub może być po prostu zbiornikiem retencyjnym zawierającym określoną objętość napełnioną osadem. Ten ostatni byłby zwykle zlokalizowany w pobliżu jednostki przetwarzającej, z której jest pozyskiwany z lub w pobliżu punktu załadunku.

Ustalenie, jaki rodzaj filtracji jest odpowiedni dla konkretnej instalacji, nie zawsze jest łatwym zadaniem. Fazy projektowania i inżynierii mogą wymagać wielu filtracji, aby zapewnić, że końcowa instalacja nie spowoduje żadnych negatywnych skutków ubocznych, takich jak wysokie zużycie wody lub wpływ na wydajność.

Poniższa lista przedstawia typowe instalacje i typy filtracji, których zwykle potrzebują:

  • Bezpośrednia filtracja rur
  • System zraszaczy
  • Basen filtracyjny
  • Filtry bębnowe
  • Ciśnieniowe filtry biologiczne

Niepożądane chemikalia na podłodze mogą być szkodliwe dla osób mieszkających, pracujących lub chodzących po podłodze.

Istnieje wiele różnych sposobów sprzątania i oczyszczania przestrzeni. Niektóre są bardziej skuteczne niż inne. Najlepszym sposobem jest użycie do tego celu dedykowanej maszyny, ponieważ jest ona w stanie wyłapać więcej cząsteczek kurzu w krótszym czasie w porównaniu z konwencjonalnymi metodami, takimi jak odkurzanie i zamiatanie.

Instalacje odpylania mają różne kształty i rozmiary w zależności od rodzaju pracy, do której są przeznaczone.